Milí lektori,

vzhľadom k situácii, ktorá nastala, stretnutie lektorov nebude. Miesto stretnutia mám prosbu a ponuku (možno to budem priebežne aj dopĺňať).

Prosba - Viete, že kňazi aj my sme viazaní poslušnosťou nezúčastňovať sa verených bohoslužieb (kňazi nekonať verejné bohoslužby). Každému z nás Eucharistický Kristus chýba a určite máme túžbu využiť každú možnú príležitosť sa s Ním stretnúť. Chcem nás všetkých poprosiť, aby sme nenaliehali na kňazov zúčastňovať sa na ich súkromných liturgických sláveniach. Môžeme ohroziť kňaza, ktorého - ak by nastali ťažšie situácie - myslím, že budeme potrebovať viac ako dnes. Verím, že kňazi hľadajú spôsoby a riešenia ako nám umožniť stretnutie s Kristom v Eucharistii a jeho prijatie. Prosím nás všetkých o trpezlivosť a modlitby - za seba navzájom - a za kňazov - za ich zdravie, silu a odvahu Ducha Svätého. 

Ponuka - Verím, že každý z nás využíva okrem osobnej modlitby aj príležitosť zjednotiť sa pri slávení svätej omše, ktoré ponúkajú rôzne médiá. Chcem ponúknuť aj inú možnosť - isté podnety na rozjímanie pre nás - vychádzajúc z liturgických čítaní každého dňa - aby sme boli zjednotení a videli aj v období neistoty, možno väčšej obozretnosti aj ponuku, akú nám dáva Boh, ktorý koná aj keď to nevidíme a necítime. Bude to na odkaze - biblické podnety - 

Ak budete mať aj vy nejaké podnety, môžete mi napísať - či už mailom, alebo sms. 

Na tejto stránke  budem dávať aj oznamy, resp. prosby o pomoc, ak budete niečo, čo by bolo potrebné riešiť. 

Nech sme rukami a nohami Krista, ktoré idú a pracujú nesúc Božiu lásku. 

Viola

 STRETNUTIA LEKTOROV

 

2.3.2020 - Charakter lektora a svätosť - prezentácia


13.1.2020 - Služby v Cirkvi - prezentácia: