BOŽIE SLOVO S NAMI

Spoločenstvá 


Lektor  - kto som?

Kristus nás posiela ako učeníkov, aby sme slúžili.  Každý z nás dostal dary pre osobné posvätenie a pre službu. Spája nás láska k Božiemu slovu a túžba používať Božie dary pre dobro spoločenstva. 

Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva. Vo všetkej múdrosti sa navzájom poúčajte a napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne. A všetko, čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi. 

Kolosanom 3:16-17

Vytvorte si webové stránky zdarma!