Spoločenstvo **

Sme spoločenstvo ľudí, ktorí chcú Boha viac spoznávať cez Sväté Písmo, aby Kristus - večné SLOVO bolo pre nás vzorom a svetlom na ceste do ŽIVOTA