Biblické podnety

 

Nebolo vody a smädný ľud reptal proti Mojžišovi: "Načo si nás len vyviedol z Egypta? Aby si nás, naše deti a náš dobytok umoril smädom?"
Mojžiš volal k Pánovi: "Čo si počnem s týmto ľudom? Málo chýba a ukameňuje ma."
Pán povedal Mojžišovi: "Kráčaj pred ľudom, zober so sebou niekoľko starších z Izraela. Do ruky si vezmi palicu,...